Är kristna/religiösa korkade?

 

Ibland undrar jag faktiskt om inte svaret i rubrikens fråga är ett tydligt…JA!

Religion reducerar ju förnuft till någonting obehagligt, liksom vetande, vetenskap och kunskap. Det räcker med att tro, ingen behöver veta. (Tro fan att den svenska skolan har problem!).

Religionernas krav måste alltid avvisas till förmån för de mänskliga rättigheterna.

Det är svårt att psykologiskt kringgå risken att folk blir sårade när man kritiserar religionerna (Kristendomen) eftersom det handlar om en personlig Gud i denna och i alla de Abrahamitiska religionerna. Den personliga guden har ju samma psykologiska funktion som barnets låtsaskompis, hänvisar till den kända historien om Mållgan. Jag vill inte såra någon, men samtidigt måste jag vara ärlig i min ateistiska åsikt och här uppstår ett medmänskligt dilemma visavi de troende, och tystnad är för mig aldrig ett gott alternativ.
Det pågår en debatt i Sverige kring Islam och kring t.ex. Vilks provokation, när han tecknade Muhammed som rondellhund. Men även kristna reagerar mer eller mindre hårt om man kritiserar deras tro. De agerar givetvis (förhoppningsvis) inte med fundamentalistisk vrede och våld, men hade jag skrivit detta inlägg, dessa ord i en tidning i USA:s ”bibelbälte” så hade jag tagit en risk som kunnat drabba mig hårt som person. Följande ord kan väl illustrera min syn i sakfrågan, finns Gud?

”Vi är alla små ”dumma” människor i världen” och religionen är ett ypperligt bevis på vår generella okunnighet som art. Kristendomen är inget undantag, den ”heliga skrift” kryllar av fördomar, okunnighet och hat. Inte minst mot homosexuella. Kristendomen i alla dess tusentals former och likt övriga Abrahamitiska religioner, är bärare av fördomar, vanföreställningar och okunnighet upphöjd till dygd. Denna så kallat vackra och kärleksfulla religion är egentligen motsatsen. Människovärdet är inte jämställt, kvinnor ses som lägre varelser, helt underställda männen. Du behöver inte leta länge i Bibeln för att finna uttryck för detta, jag kan peka på historien om Lot (1 Mos 19:7-8). En liknande historia finns i Domarboken 19:29.

Även det nya testamentet beskriver hur kvinnan är underställd mannen, läs Paulus’ första brev till Korintierna, 11 kapitlet! I Tredje Mosebokens 27 kapitel, verserna 1-7 ser vi människors olika värde i sikler. En man mellan 20 och 60 år är värd femtio silver-sikler, kvinnan bara trettio. (En sikler motsvarar ca tolv gram silver). Ingen normalt förnuftig och tänkande kvinna kan väl egentligen köpa skiten? Och ingenstans i historien har kristendomen gått främst vad det gäller kvinnors jämställdhet. När t.ex. den Svenska Kyrkan gav kvinnor rätt att bli präster, ja då blev det ett ”Herrans liv” på herrarna.

En kristen tror också att de besitter ett VIP-kort i kön till paradiset, vi andra får brinna i en evig eld av plågor. Religiösa individer lär lägga huvudet på sned när de läser mina ord, mumla om blasfemi och ”vifta med partiprogrammet” (den heliga skriften) och hävda att innehållet bara är illustrativt. Man skall inte läsa vad som står, utan acceptera att det finns en annan och ädlare tolkning. Men religiös tro hör inte hemma i ett samhälle som vill utveckla demokratin, jämställdheten och kunskapen. Ingen av de Abrahamitiska religionerna har varit spjutspetsar på något av dessa områden. Er tro på Gud är lika vetenskapligt välgrundad, logisk och kunnig, som om jag hävdade att det bor en 317 år gammal Vätte, med familj, i min trädgård.

Kristna ser inte heller Jesus som en vanlig man, en historisk intressant, etisk och politisk rebell, nej han var ”Guds son”. Beviset ligger bland annat i påståendet att han avlades utan fläckar på lakanet, utan att någon biologisk far var inblandad. De kristna förnekar givetvis att denna jungfrufödsel är omöjlig. Alla däggdjur, utom några arter näbbdjur och myrpiggsvin (som lägger ägg), föder levande ungar via den så kallade genetiska präglingen, där dna-delar från spermien respektive ägget utövar dominans mot varandra, och är helt nödvändig för vår fortplantning. Det mirakel som hände var att någon översatte fel, det ord som i Jesajas hebreiska betydde ung kvinna, almah, översattes fel och blev i grekisk översättning ordet för jungfru, parthenos. Så blev Jesus plötsligt, via ett översättningsmirakel, född av en ”obefläckad” jungfru.

Det vi kallar själ/psyke, är en kemiskt/biologisk del av kroppen, främst styrt av ett organ (hjärnan) som handhar mentala funktioner som medvetande, intellekt, förnuft, känslor, minne, perception, tänkande, inlärning med mera. Den kontrollerar och koordinerar även kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur. När hjärnan dör, dör även själen (psyket) och den dör oåterkalleligt. Den ”själ” ni menar överlever för evigt och kan återuppväckas med kroppen när Jesus återkommer, lär enligt en del gömma sig i blodet, andra har hävdat att den finns i Tallkottkörteln (epifysen). Är vi goda, i meningen följer Guds bud (Jesus), hamnar själen i paradiset, annars i dödsriket (helvetet) där den evigt plågas av demoner (som kristendomen lät invandra från Romarnas folktro).

Människans grundläggande byggnadsdelar, atomerna, återgår till kretsloppet efter vår död. Vi är ”stjärnstoff” och blir så åter och till slut är universum bara en mängd fotoner (ljus) Den smått komiska bild jag får, är den av demoner som sitter och knaprar på kolatomer i helvetet och jag antar att en del tror att den eviga själen finns i dessa atomer? Tanken på den ”odödliga själen” finns egentligen inte i Bibeln, utan är en ”invandrare” från gammal Grekisk filosofi. Alla mänsklighetens hundratusentals olika Gudar har förr eller senare hamnat på historiens hög av minnen. Där ligger några tusen glömda gudar och vem minns eller ärar Aztekernas store Gud, Huitzilopochtli? Vad gör er Gud mer trovärdig än honom? Han som varje natt tappert kämpade mot mörkrets alla makter för att solen skulle återfödas nästa morgon.

Kristna individer är onekligen en enormt splittrad grupp (förvirrade?), det finns en variation om ca 9000 olika ”kyrkor” inom kristendomen (Katolicismen, den Ortodoxa och den protestantiska kyrkan m.fl.). Under ca 2000 år har ”teologer” skrivit mängder med texter, inte minst tolkningar och förklaringar, men ingenstans finner man minsta gudsbevis. Det enda man finner är ett enormt kunskapsförakt, bit inte i ”kunskapens frukt”!

Personligen undrar jag också om det finns en Gud eller om de är tre, Fadern, Sonen och den Heliga Anden? Satan är väl ingen Gud, bara en väldigt mäktig och ”fallen” ängel, vad nu änglar är? Därtill finns det helgon (halvgudar?), nyligen fick vi sju nya helgon.

…nåja, att människor lever i fantasysagor, tillber gudar och idoler är ingenting nytt, men nog är det ett tydligt tecken på en ”psykos” och någonting man skall akta sig för att ta på allvar.

 

 

Jag fick ett svar från en ”präst” i Markuskyrkan, han anser att deras uppgifter ligger utanför demokratin ”eller förbättra denna värld”. Han inväntar paradiset för sig och de sina, och ateister är bara dårar man inte skall lägga tid på, liksom miljöfrågor, demokratiutveckling med mera:

”Varför lägga ner tid på att diskutera med en ateist?              

Den som presenterar sig som ateist finns egentligen inget skäl att ha samtal med. Han har en egen religion som tillfredsställer hans intellekt och filosofi. Hans utgångspunkt är en helt annan än vad den troendes är. Ateisten avfärdar de första orden i den Heliga Skrift som undervisar om skapelsens under och förutsätter den evige Gudens existens. Gud fanns där, hans ord fanns där men ingenting annat. Då sade han och det stod där. Och Psalm 19 säger: Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. 3 Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra, På det sättet diskvalificerar ateisten sig redan innan samtalet börjat.

I Psalm 14 heter det: ”Dårarna säger i sitt hjärta, Det finns ingen Gud”. Eftersom hela skapelsen vittnar om den store Skaparens verk är det ingenting annat än dårskap att förneka det. Varje människa vet att hus har en byggmästare, även om han inte visar sig framför huset vittnar fasad, tak och stil att det finns en planerare bakom.

Därför anser jag det vara långt utanför min uppgift att diskutera eller försöka övertyga ateisten om min tro. Min kallelse har jag från den församling jag tjänar med ord och sakrament enligt mina prästlöften. Jag predikar offentligt i kyrkan varje söndag, vi sänder predikningar på radio Ljungby, vi har offentliga bibelstudier, vi har en egen hemsida med presentation av vad vi står för, vi ska stå till svars för vårt arbete inför HERREN inte inför ateisten, vi har aldrig avvisat någon som varit intresserad av vår kyrkas tro.

Ateisten kan inte heller skilja på religion, tro eller politik. I den kristna kyrkan har vi lärt oss att skilja världens styrelsesätt från den kristna kyrkans uppgift. När den uppståndne Frälsaren lämnade sina lärjungar före sin himmelsfärd gav han dem en befallning om att göra alla folk till sina lärjungar. De skulle förkunna hans lära för den värld de befolkade. Det som han lärt dem, det vill säga det som de heliga Skrifterna undervisade om. Därför kunde Paulus skriva till församlingen i Efesus att de byggde på profeternas och apostlarnas grund där Jesus Kristus är hörnstenen. Den kristna kyrkan fick aldrig någon befallning om att skapa demokratier, eller förbättra denna värld. Denna värld ska styras av lagar som förnuftet dikterar. Därför har vi t. ex. politiker i Sverige som får våra röster och ska följa sina löften. Kyrkan däremot ska styras av sin Herre och Kung som talar genom den heliga Skrift och inte genom partiprogram.

Ateisten äger rätt att ”kritisera” kristendomen, det har han laglig rätt till och är inte ensam även om deras ”ryggrad” är starkare än andras. Ateisten äger rätt att håna de kvinnor som sitter på kyrkbänken, om det nu kräver någon ryggrad?

Så vitt jag vet har Sverigedemokraterna kommit in i Sveriges riksdag och har ledamöter i de flesta kommuner, på ett demokratiskt sätt, det ska inte jag som kyrkans man ha någon uppfattning om. Jag tror att det har tillgått på ett ”rätt” sätt. Jag tror inte heller att det fordras starkare ”ryggrad” att kritsera dem än att kritisera andra partier, kanske det till och med mera politiskt korrekt.

När det gäller främlingsfientligheten kan jag hänvisa till vad Bibeln lär. En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land (2  Mos 22:21).  Och i (5  Mos 27:19) ”Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan” (lite om GT:s kvinnosyn).

När det gäller jämställdheten hittar jag inget bättre ord än det vad aposteln säger vad gäller alla människor. Han säger: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:232). Däremot brukar jag tänka på vad som står om självaste Guds Son, Jesus Kristus att, ”Han aktade inte jämlikheten (ordet i den grekiska texten kan mycket väl översättas så även om inte alla översättningar har just det ordet) med Gud såsom ett byte utan utblottade sig själv och antog en tjänares skepnad” ( Fil 2:6). Han den evige Guden själv blev en människa för vår skull. Han lät sig födas av en fattig jungfru och gick smädelsens väg och dödens blodiga väg för våra synders skull. Aposteln säger; ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv i det att han inte tillräknade dem deras synder” (2 Kor 5:19). När han var tillsammans med sina lärjungar den sista kvällen tvättade HAN deras fötter och tjänade dem som den ringaste slav.

Därför kan man inte tala om någon annan jämställdhet än den som redan existerar i Kristi kyrka, alla är där i lika desperat behov av frälsningen genom syndernas förlåtelse. Aposteln säger att hans frihet är total när han är Kristi slav. Luther säger att en kristen människa är den friaste på denna jord, eftersom han är fri från all synd och all skuld men han är också samtidigt allas slav i det att han med kärleken ska tjäna sin nästa. Och ännu en gång när det gäller denna världens styrelse ska det naturligtvis vara i enlighet med vad sunt förnuft kräver. Rätt man/kvinna på rätt plats, förnuftet har här sin givna plats, det är därför Gud har gett oss det. 

När det gäller kyrkans uppgift tilldelades den från början några rädda fiskare men de blev utomordentliga bärare av det evangeliet som för alltid har varit föraktat av förnuftet. Jag menar det som är en dårskap för allt förnuft i enlighet med orden i (1 Kor 1:18-21) ” Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor”.

Ja vi hävdar att vi vet Guds vilja eftersom den är tydligt framställd i den heliga Skrift, Bibeln. Det är vår uppgift som kyrka att förkunna detta budskap, gör vi inte det utan ägnar tid åt meningslös debatt med ateister, sverigedemokrater, moderater, socialdemokrater, jämställdhetsdebatt, kvinno/mansjourer, klimatfrågan, miljöpolitik etc etc, är faran stor att vi glömmer och sviker vår uppgift.”

 

De religiösa befinner sig i ett intellektuellt nödläge vilket tydligt styrks här (läs och betänk att Bibeln är något längre, så sucka inte över textmassan!)

Avslutar med en varning:

”I stora delar av Europa, i Tyskland, Italien, Österrike, är mycket av välfärden sedan länge driven av stora religiösa organisationer. Det har gjort att könsroller cementerats och att den demokratiska genomlysningen av verksamheterna blivit svagare. Istället för folkvalda politiker överförs gradvis makt över välfärden till olika organisationer där de ledande krafterna oftast kommer från medelklassen och uppåt. På sikt försvagas därmed också inflytandet för dem som utför grovjobbet.

Det är dags att utfärda en varning för kyrkan.” …skriver Göran Greider på Newsmill. Det finns verkligen en anledning att fundera över hans varning. Med den syn de kristna har på demokrati, könsroller med mera blir hjälpen avhängig till om man visar vilja att ge dem sin själ och bli frälst (= medlem i församlingen).

Ingen bön och halleluja, ingen mat…speciellt inte för ”dårarna”/ateisterna.

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Är kristna/religiösa korkade?

 1. Religion är ett aber. Såg du programmet om det där folket i Amazonas som hade ett språk som inte hade ord för färger, siffror och lite annat, flera missionärer hade varit där för att omvända dom, ingen hade nått någon framgång alls. Det verkade leva helt i nuet och verkade lyckligare än de flesta. Sedan var det strid mellan lingvistiker huruvida deras språk hade olika tempus eller ej, den som visste mest sa att de inte hade det. Om det går i repris kolla på det. Tror vi har en del att lära av dom.

  Hoppas det är bra med dig !

  Kram

 2. arrami54 skriver:

  Nog är religion ”ett aber”, inget reser murar mellan folk effektivare.
  Jag missade programmet om folket i Amazonas…vilken kanal och när?

  Kram. 😉

 3. Magnus Ivarsson skriver:

  Sök
  förbjud religiösa friskolor
  på facebook

 4. arrami54 skriver:

  …tack för tipset, men jag kan inte gå in på sidan. Jag stängde mitt facebook konto för ett par år sedan och tänker inte öppna ett nytt.
  Personligen anser jag inte att barn och religion går ihop, barn är lätta att manipulera/indoktrinera (hjärntvätta) och ingen bör ta ställning för eller emot religion förrän hjärnan är mogen (vid ca 23-25 års ålder).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s