…så skapades religionerna.

”Fantasi är viktigare än kunskap”, citatet tillskrivs Albert Einstein och nog hade han rätt. Fantasin är det ”sinne”/centrum där vi möter vår omvärld. De saker som vi rör, ser, läser och hör smälter samman till en ”bild” i vår fantasi. Utan denna förmåga till fantasibild kan vi inte utveckla en empatisk förmåga, att förstå och ”vandra i någon annans skor”. …vi skulle aldrig utvecklat någonting utan vår fantasi. Det var med den religionerna, vår kultur, vår teknik utvecklades.

Sakligt är givetvis inte fantasin inräknat i våra sinnen, men den är en så viktig del av vårt medvetande att jag ändå använder ordet. Fantasi är vårt viktigaste kognitiva verktyg.

Nelson Mandelas överlevnadsteknik i fängelset borde vara känd…han överlevde under 27 år i en liten kall skrubb. Hur? Jo, han levde fri i sin fantasi och kunde via den tekniken uthärda. …och när han blev fri valde han friheten!

mandela-10

Mandela visste, liksom Einstein med flera och jag tror du vet…att inuti det vi kallar vår själ, vårt medvetande finns det en fantastisk och central funktion, vi kallar det fantasi. Denna centrala enhet, ihopkopplad med cortex och våra minnen/erfarenheter/känslor ger dig (oss alla) möjligheten att bygga en fiktiv (men samtidigt förnuftsmässigt och känslomässigt fungerande) värld, där vi ständigt hämtar kraft… en del kallar det tro, jag kallar det fullt medvetande. Där kopplar du ihop allt som är du, erfarenheter, minnen, sinnesintryck, känslor, förnuft, smärta, njutning…allt!

Fantasi är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen. Fantasi är psykets arbete som hjälper till att skapa. Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap; det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. En enkel fantasiövning är att lyssna på någon som berättar en saga, där exakthet av de valda orden är det viktiga för att kunna ”framkalla världar”.

Benämningen används tekniskt inom psykologin för processen att återuppväcka sinnet, percept (tankeskapelse) av objekt som tidigare har meddelats i synintryck. Eftersom denna användning av termen skapar konflikter med den i vardagligt språk, har en del psykologer föredragit att beskriva denna utvecklingsgång som ”avbildning” eller ”bildspråk”, eller att tala om den som ”reproduktiv” (återskapande) i motsats till ”produktiv” (skapande) eller ”konstruktiv” (uppbyggande) fantasi. Inbillade bilder ses med det ”inre ögat”.

Fantasi kan också uttryckas genom sagor som berättelser och fantasier. De kändaste uppfinningarna och produkterna skapades av inspiration från någons fantasi.

Barn använder ofta berättelser eller låtsaslekar för att utöva sin fantasi. När barn skapar fantasi, leker de på två nivåer: dels använder de rollspel för att agera ut vad de har skapat med sin fantasi, och dels leker de sin låtsaslek som om den vore en faktisk verklighet som redan existerar i den berättade myten.

I love ....

Att fantasin är vårt viktigaste sinne är inte svårt att bevisa, se bara på alla fantasibyggda religiösa föreställningar om Gudar. Studera bara alla”gudar” som ligger på historiens soptipp. Vem minns Xolotl som i toltekisk och aztekisk mytologi var en gudom som uppträdde i skepnaden av en hund eller som en människa med hundhuvud. Xolotl ledde de döda över den niofaldiga floden till Mictlan, underjorden. Xolotl vägledde även solen när den gick ner i havet och på dess väg genom underjorden innan den på nytt gick upp. Xolotl måste då själv dö för att sedan återuppstå.

Ingen kan heller förneka fantasins betydelse för vår förståelse av omvärlden, vår problemlösningsförmåga och så vidare…

Själsröret, medvetanderöret eller vårt tidsrör, namnet är ointressant, men någonstans runt vecka 23 (den svarta punkten nederst på skissen) efter den första celldelningen, blir vi medvetna om att vi är. Jag är!

100_6101(Bilden är en enkel skiss över ”själsröret” och bara en lekfull grund för att ni skall förstå mina funderingar).

Vi som art är likt allt annat liv beroende av våra celler i samarbete, från den första celldelningen tills vi dör. De oräkneliga miljarder celler som är vi är samtidigt beroende av externa celler i vårt tarmsystem, på vår hud m.m. Liksom vi är beroende av tillförsel av andra livsceller från växter och djur.

Det jag skriver nu var det jag funderade kring under en av nattens promenader med hunden. Vad är det som är jag, vad är Thomas egentligen mer än dessa miljarder celler i samarbete med andra celler. Jo, jag är en ”frukt” av alla mina kulturella ”präglingar”, sinnesintryck, erfarenheter, kunskaper, färdigheter, tänkande (kritiskt liksom okritiskt tänkande), känslor o.s.v. Vi kan använda det populära samlingsordet ”själ”. Min själ började sin resa vid ca 23 veckor efter den första celldelningen, jag minns inte erfarenheten av att uppleva medvetandets ”jag är”, men jag antar att externa ljud, värme, m.m. spelade in. Det var en rofylld seglats i den blå dimman. Sedan föddes jag, beroende av värme, näring, mina sinnen reagerade på intrycken, jag härmade, började sakta lära mig och minnas. Minnet och hjärnan utvecklas långsamt, de viktigaste minnesfunktionerna är ”klara” vid tio års åldern och hjärnan är färdig runt 25 år. Under denna tid är du lättpåverkad och präglas lätt av föräldrars/vårdnadshavares kultur, skola, traditioner, språk med mera. Det är under präglingens tid som grunden läggs för att fantasins religioner och allehanda destruktiva traditioner, som nationalismen, förs och lever vidare.

Det varierar givetvis från individ till individ med något, några år eller månader när hjärnan är färdigutvecklad. Men som människor blir vi aldrig färdiga och det är så det skall vara, ty likt evolutionens pågående utveckling förändras vi ständigt via ny kunskap, fantasins språng då kunskap kopplas ihop till ny kunskap. Vi är likaOlika eller unika, oavsett var vi föds, det handlar om prägling, erfarenheter, minnen, kunskaper o.s.v. Det är genetik, miljö och kultur…

Ibland är kunskapen omedelbar: ” Eldslågan ÄR het!”, ibland tar det tid, ibland år innan den inlärda kunskapens ”Aha!” faller på plats. Vi blir det vi blir delvis också för att vi brinner av passion, intresse, kärlek (kalla det vad du vill). Intresse är den bästa motorn/motivationen…

Själsröret är givetvis inte så enkelt som jag skissat det på teckningen ovan, den är fylld av olikheter, kopplingar över tid, en del erfarenheter/känslor bränns kvar, likt hårda ärrvävnader och lämnar oss aldrig, andra sinnesintryck glöms bort (men hänger ändå kvar i minnets djup).

Vi är så mycket, ändå så små. Vi är så vackra och samtidigt så vidriga i en del av våra handlingar. Men främst är vi sköna och otroliga organismer, en gåva av tid och rum, en gåva från evolutionens prövande tester och ständiga förändring.

Själsröret stannar en dag, vi dör, hjärnan slocknar…stängs ner, det går fort, ibland omedelbart, ibland tar det några få sekunder och då hinner vi uppleva mycket. Det blir då myter skapas (från dem som ”väcks till liv igen), om ljus där borta, om ett ”efterliv”,om själavandring o.s.v allehanda ”religiöst flum”…men så är det inte, likt svarta hål slukar i princip allt så återstår bara det ”ingenting” vi har så svårt att förstå när vi dör. Men det är tids nog det, lev, lev väl, ”tjafsa” vidare, finn lösningar på problemen, fastna inte i det som hände ”då”, att riva i gamla sår/ärr ger ingenting. Du är unik och ändå helt lik…

…men glöm aldrig att den ”världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande”.

sandspc3a5r-b

vacce-sepia1b mellan

Annonser
Det här inlägget postades i Allmänt om politik., Religionskritik. och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s