…samvetsfrihet, ett hot mot kvinnan?

Frågan i min rubrik besvaras med ett JA! Jag stör mig på att de som lider av religiöst betingade vanföreställningar så ofta bemöts med tolerans. De skall bemötas exakt som alla andra ”patienter” som lider av vanföreställningar, även om de oftast inte behöver annan behandling än ett mentalt uppvaknande. (Tyvärr är präglingen oftast så djup att detta mentala uppvaknande från störningen är omöjlig).

När jag läste om den religiösa dam och barnmorska (Ellinor Grimmark) som vill slippa delta i aborter insåg jag att det handlar om en individ som vill göra patientsäkerheten underlydande sina personliga vanföreställningar. Glädjande nog förlorade hon i Tingsrätten och lär så göra i alla svenska rättsinstanser, men vad kommer Europadomstolen att säga?

”– Europakonventionen står över svensk lagstiftning och ska gälla före. Om målet går vidare till Europadomstolen blir det väldigt svårt för Sverige att visa att vi har ett så unikt vårdsystem, som skiljer sig från de skandinaviska grannländerna och majoriteten av de andra europeiska länderna att det är helt omöjligt för oss att inte respektera samvetsfriheten.”

Jag måste erkänna att jag inte står helt trygg inför vad Europadomstolen kan besluta.

De argument som framförs mot vanvettet är goda, men de religiösa trupper som står bakom Ellinor lär inte ge sig. Denna kollektiva samling lydnadsslavar (under ”Herren”) lär inte ge sig och att hänvisa till deras ”heliga skrift” är antagligen meningslöst (då de inte har normal läskunnighet och en källkritisk förmåga överhuvudtaget). Men bibeln motsäger inte aborträtten:

Läser man den fjärde Mosebokens femte kapitel, verserna 12 till 31, så framgår det tämligen tydligt att gud själv var inblandad i en form av ”hockuspockus”-abort benämnd ”misstankeoffer”.

I Gamla Testamentet står det också tämligen klart att ett foster inte är en levande människa förrän det fötts och andas och att det inte har något värde förrän dess. Den här sammanställningen visar på något helt annat än vad de kristna säger, om de vill fortsätta ha GT i sin bibel efter detta är upp till dem, men jag skulle, om jag vore dem, sluta med att påstå att deras bibel och Gud är emot abort.

”Första Mosebok, Genesis 2:7:

Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.”

Vilket jag tolkar som att Adams liv startade när andningen startade. Ska vi följa detta resonemang så ska ett liv räknas som startat när barnet börjar andas luft enligt GT.

Första Mosebok, Genesis 38:24:

”Vid pass tre månader därefter blev så berättat för Juda: »Din sonhustru Tamar har bedrivit otukt, och i otukt har hon blivit havande.» Juda sade: »Fören ut henne till att brännas».

Om man nu varit det minsta bekymrad för fostrens skull, eller sett något värde i dem, skulle man alltså ha avvaktat deras födsel innan man brände henne. (Hon var havande med tvillingar efter att Juda tagit henne för en sköka och själv gjort henne med barn.)

Andra Mosebok, Exodus, 13:2:

Helga åt mig allt förstfött, allt hos Israels barn, som öppnar moderlivet, vad det är människor eller boskap; mig tillhör det».”

Genom mellersta österns historia finns det en tradition att rituellt mörda sin förstfödde son som ett offer till gudarnas/guds ära. Av citatet att döma så är det en hänvisning till denna sed som troligen utfördes av de första israeliterna men som senare övergick till att bli djuroffer eller penninggåvor till templet. Detta handlar om barnamord, inte abort, men ger en fingervisning om hur lågt värderade nyfödda barn var vid den tiden.

Andra Mosebok, Exodus, 21:22:

Om män träta med varandra, och någon av dem stöter till en havande kvinna, så att hon föder fram sitt foster, men eljest ingen olycka sker, så böte han vad kvinnans man ålägger honom och betale efter skiljedomares prövning.”

Versen 23 låter oss förstå att en kvinna är en levande person men inte ett foster. 23 förklarar nämligen att om kvinnan dör ska den skyldige avrättas för ett brott belagt med dödsstraff, han har dödat en levande person vilket inte är fallet med fostret. Det verkar inte ens vara en olycka att missfallet sker.

Vi kan summera denna lagtext, som troligen är inlånad från kung Hammurabis lagar: Om ett foster dör är det inte mord, vilket det är det om kvinnan dör, för hon räknas som en levande varelse.

I Jobs bok instruerar Gud sin åklagare, Satan, som för övrigt inte har något med den kristna Djävulen att göra, att bevara Jobs liv medan han dödar Jobs barn och förstör allt av värde i hans liv, även hans hälsa. Detta leder till att Job önskar att han dött före födseln, så att han aldrig fått uppleva sådan olycka. Av vad vi kan se tycks passagen säga att det kan vara bättre att ett barn dör i livmodern än att födas till liv i plågor.

Femte Mosebok, Deuteronomium, 32:23-26:

25. Ute skall svärdet förgöra deras barn, och inomhus skall förskräckelsen göra det: ynglingar såväl som jungfrur, spenabarn tillsammans med gråhårsmän. 26. Jag skulle säga: ‘Jag vill blåsa bort dem, göra slut på deras åminnelse bland människor”.

Här ser vi Gud beskriva hur han ska genomföra ett folkmord. Han ska mörda alla och givetvis måste foster ha ingått i detta grymma folkmord men de är tydligen inte värda att nämna i sammanhanget. Hur värderar denna Gud människoliv egentligen?

Ingen människa med en god moral kan annat än vända ryggen åt den onda envåldshärskare som framträder i bibeln, främst då i det gamla testamentet. Läs till exempel fjärde Mosebokens kapitel 31, verserna 7 till 18.

Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del.” (31:17/18)

De citerade bibelorden ovan bör betänkas noga. De tillfångatagna midjanitiska mödrarna tvingades inte bara se sina söner och män dödas, de blev därefter själva genomborrade av svärd och spjut och dog plågsamt. De dog väl medvetna om att deras unga döttrar skulle begagnas som sexslavar av de gudstrogna soldaterna.

Påminner inte så lite om terrorgruppen IS härjningar av idag, eller hur?

Det kryllar av hatisk vidrighet från den kristna guden.

Ingen människa med moral kan låta den ”heliga skriften” få ta plats i sitt liv. En god moral talar om för oss att främlingsfientlighet är fel, liksom tagandet av slavar/sexslavar. Ingen med god moral utrotar de otrogna/icke troende.

…så när du läser eller hör de ”goda” tala om samvetsfrihet, så vet du att du har en hycklare och historieförfalskare framför dig. Fråga hur de ”goda kristna” t.ex. kunde stå så tysta när judarna gasades och brändes?

Observera att jag genom inlägget INTE inbjuder personer som lider av religiösa vanföreställningar till debatt, jag vill leva mitt liv religion förutan och ingen sansad människa trivs med pladder om en saga.

Om en individ kommer med uppenbara vanföreställningar så behandlar vi den, om en grupp kommer med liknande tossigheter så kallar vi det religion och accepterar idiotin, varför?

Vanföreställning är en psykiatrisk term för ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden (personer eller händelser), vilka av omgivningen inte anses kunna vara sanna; som regel uppfattas föreställningarna vara absurda.

Om personen som har vanföreställningarna inte kan övertygas om att de är falska genom att någon framlägger rationella belägg, är vanföreställningarna patologiska. Patologiska vanföreställningar är tecken på en psykisk störning av funktionell (psykisk) eller symtomatisk art (drogutlöst eller utlöst av en organisk sjukdom). Vanföreställningar brukar handla om att tro sig vara förföljd (paranoia), om svartsjuka, att ha storhetsvansinne, att kroppen förändras eller är styrd, eller att man har en sjukdom. Bisarra vanföreställningar, ofta av övernaturlig karaktär, är ett tecken på psykos, det vill säga (funktionell eller organisk) schizofreni eller vanföreställningssyndrom, där vanföreställningarna ofta fungerar förklarande för personen (till exempel angående hallucinationer).

Vanföreställningar kan vid svåra psykiska störningar uppträda ensamma eller i system. En särskild form av vanföreställning är inducerat vanföreställningssyndrom, folie à deux, vilket kan uppträda som masspsykos eller konspirationsteorier.” (ur Wikipedia).

vacce-sepia1b mellan

Annonser
Det här inlägget postades i Allmänt om politik., Religionskritik. och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s