…om den idiotiska och falska religionen.

Sagan om ett liv efter döden.

Jag kan förstå hur den uppkom, som en primitiv tröst i sorgens tunga landskap. Men finns det verkligen någon sanning i sagan? Givetvis inte, även om en del lågbegåvade journalister (och andra) saknar källkritisk förmåga, vetenskapligt tänkande och kunskap. Läste till exempel en artikel i Expressen, den citeras nedan:

Ett liv efter döden – kan det vara möjligt?

Ja, svarar forskarna.

En ny studie visar nämligen att vårt medvetande fortsätter efter att hjärnan lagt av.

Fram tills nu har den utbredda medicinska sanningen varit att hjärnan kan fortsätta leva i max fem minuter efter att hjärtat slutat slå. Men det finns faktiskt fall där personer varit kliniskt döda längre än så – utan att deras hjärnor tagit skada.

Och nu tyder en ny studie på att personer som överlevt hjärtstillestånd varit vid medvetande, trots att deras hjärnor inte fungerat.

Enligt den amerikanska undersökningen, som genomfördes bland 140 patienter som varit ”döda” under en begränsad tid, kunde 46 procent av deltagarna minnas fragment på teman som rädsla, djur/växter, ljussken, våld/förföljelse, déjà vu och familj. Två procent kunde komma ihåg att de sett och hört händelser relaterade till återuppväckandet.

Även tidigare forskning har indikerat att hjärncellerna inte upplöses direkt när hjärnan lägger av, utan att det kan dröja timmar innan alla neuroner dör, skriver Medical Daily. De färska resultaten stärker alltså detta.

Enligt forskarna bakom studien pekar informationen på att sinnet och hjärnan kan vara separerade från varandra.

Så kallade nära-döden-upplevelser kan inte definieras som hallucinationer, sa professor Sam Parnia under en paneldiskussion på The New York Academy of Sciences.”

En klok kvinna (Anna) svarade så här på facebook: ”Den här artikeln har en hel del felaktigheter och drar riktigt tveksamma slutsatser. Som att hjärnan kan leva max fem minuter efter att hjärtat slutat slå. Hjärncellerna börjar dö efter fem minuter vilket kan leda till omfattande hjärnskador, men hela hjärnan dör inte efter fem minuter. Dessutom kan vissa faktorer, som ex nedkylning, skydda hjärnan, vilket förklarar att vissa personer, ex efter en drunkningsolycka, kan överleva utan allvarliga hjärnskador trots att hjärtat varit avstannat i betydligt längre tid. Dessutom är det hjärtat som inte fungerar vid hjärtstillestånd, inte hjärnan, vilket förklarar varför hjärnfunktioner, som de kallar ”att vara vid medvetande” fortfarande fungerar vid hjärtstillestånd. Och forskningen visar på inget sätt att ”sinnet” och hjärnan är separerade. Så nej, den här artikeln visar på inget sätt att det finns ett ”liv efter döden”.”

Anna har givetvis rätt, professor Sam Parnia drar lite konstiga slutsatser och jag anar en flummig religiös blockering i bakgrunden. Ni hittar intressanta iakttagelser kring felen i hans studie om ni söker fakta, bland annat här.

När det religiösa spöket blandas in i vetenskapen uppstår en farlig mix mellan vetenskap och saga. Religion är inget annat än sagor och religiösa människor lider av en intellektuell härdsmälta. Sagan om efterlivet är en liten del av det religiösa vanvettet, ingenting annat.

Religion reducerar ju förnuft till någonting obehagligt, liksom vetande, vetenskap och kunskap. Det räcker med att tro, ingen behöver veta. ( Att den svenska skolan har problem är inte så konstigt när vuxenvärlden ofta är så underutvecklad!). Bibeln talar inte om demokrati, tvärtom, det handlar om att lyda sin ”herre och kung”. Det är primitiv patriarkalisk hierarki, ingenting annat och diktaturens grundprincip. Kristna (liksom övriga inom de Abrahamitiska religionerna) är både hjärntvättade och ”korkade ”, därtill ur ett demokratiskt perspektiv farliga.

Religionernas krav måste alltid avvisas till förmån för de mänskliga rättigheterna.

Det är svårt att psykologiskt kringgå risken att folk blir sårade när man kritiserar religionerna (Kristendomen) eftersom det handlar om en personlig Gud i denna och i alla de Abrahamitiska religionerna (Kristna, judar och muslimer). Den personliga guden har ju samma psykologiska funktion som barnets låtsaskompis, hänvisar till den kända historien om Mållgan. Jag vill inte såra någon, men samtidigt måste jag vara ärlig i min ateistiska åsikt och här uppstår ett medmänskligt dilemma visavi de troende, och tystnad är för mig aldrig ett gott alternativ. Det pågår en debatt i Sverige kring Islam och kring t.ex. Vilks provokation, när han tecknade Muhammed som rondellhund. Men även kristna reagerar mer eller mindre hårt om man kritiserar deras tro. De agerar givetvis (förhoppningsvis) inte med fundamentalistisk vrede och våld, men hade jag skrivit detta inlägg, dessa ord i en tidning i USA:s ”bibelbälte” så hade jag tagit en risk som kunnat drabba mig hårt som person. Följande ord kan väl illustrera min syn i sakfrågan, finns Gud?

Vi är alla små ”dumma” människor i världen” och religionen är ett ypperligt bevis på vår generella okunnighet som art. Kristendomen är inget undantag, den ”heliga skrift” kryllar av fördomar, okunnighet och hat. Inte minst mot homosexuella. Kristendomen i alla dess tusentals former och likt övriga Abrahamitiska religioner, är bärare av fördomar, vanföreställningar och okunnighet upphöjd till dygd.

Denna så kallat vackra och kärleksfulla religion är egentligen motsatsen. Människovärdet är inte jämställt, kvinnor ses som lägre varelser, helt underställda männen. Du behöver inte leta länge i Bibeln för att finna uttryck för detta, jag kan peka på historien om Lot (1 Mos 19:7-8). En liknande historia finns i Domarboken 19:29. Även det nya testamentet beskriver hur kvinnan är underställd mannen, läs Paulus’ första brev till Korintierna, 11 kapitlet! I Tredje Mosebokens 27 kapitel, verserna 1-7 ser vi människors olika värde i sikler. En man mellan 20 och 60 år är värd femtio silver-sikler, kvinnan bara trettio. (En sikler motsvarar ca tolv gram silver). Ingen normalt förnuftig och tänkande kvinna kan väl egentligen köpa sagan? Och ingenstans i historien har kristendomen gått främst vad det gäller kvinnors jämställdhet. När t.ex. den Svenska Kyrkan gav kvinnor rätt att bli präster, ja då blev det ett ”Herrans liv” på herrarna. En kristen tror också att de besitter ett VIP-kort i kön till paradiset, vi andra får brinna i en evig eld av plågor. Religiösa individer lär lägga huvudet på sned när de läser mina ord, mumla om blasfemi och vifta med partiprogrammet (den heliga skriften) och hävda att innehållet bara är illustrativt. Man skall inte läsa vad som står, utan acceptera att det finns en annan och ädlare tolkning. Men religiös tro hör inte hemma i ett samhälle som vill utveckla demokratin, jämställdheten och kunskapen.

Ingen av de Abrahamitiska religionerna har varit spjutspetsar på något av dessa områden. Er tro på Gud är lika vetenskapligt välgrundad, logisk och kunnig, som om jag hävdade att det bor en 317 år gammal Vätte, med familj, i min trädgård. Kristna ser inte heller Jesus som en vanlig man, en historisk intressant, etisk och politisk rebell, nej han var ”Guds son”. Beviset ligger bland annat i påståendet att han avlades utan fläckar på lakanet, utan att någon biologisk far var inblandad. De kristna förnekar givetvis att denna jungfrufödsel är omöjlig. 

Inom den kristna mystiken är Marias jungfrufödsel central. Liksom inom många andra religioner där halvgudar, kungar och hjältar fötts fram utan köttslig befruktning. De föds så, rena och obefläckade. Jungfrufödsel sker varje dag bland djur. Det kallas partenogenes och är något som utvecklats under evolutionens gång. Bland enklare ryggradslösa djur som insekter (t.ex bladlöss) är det mycket vanligt. Hos ryggradsdjur sällsynt. Vissa reptiler, som ödlearten new mexican whiptail, använder partenogenes frekvent och fenomenet har sällsynt dokumenterats hos stora djur, som hajar och komodovaraner. Bland däggdjuren finns inga kända fall av spontan jungfrufödsel. Hos oss finns nämligen ett genetiskt fenomen som heter ”genomisk imprinting”. Alla däggdjur bär två kopior av varje gen, en från hanens och en från honans sida. I vissa av dessa par är en av kopiorna ”påslagen” och en ”avslagen”. Vilken av generna som tar över är förutbestämt. Skulle däggdjuren få gener enbart från sin mor skulle vissa par inte funka alls, medan andra skulle ha båda generna ”påslagna”. Marias jungfrufödsel är en biologisk omöjlighet.

Människor som har problem med en enda gen blir ofta mycket sjuka om de alls överlever, problem på alla imprintade gener går inte. Dessutom skulle Jesus av biologisk nödvändighet ha varit en kvinna, en klon, en kopia av modern Maria.

Det mirakel som hände var att någon översatte fel, det ord som i Jesajas hebreiska betydde ung kvinna, almah, översattes fel och blev i grekisk översättning ordet för jungfru, parthenos. Så blev Jesus plötsligt, via ett översättningsmirakel, född av en ”obefläckad” jungfru.

Det vi kallar själ/psyke, är en kemiskt/biologisk del av kroppen, främst styrt av ett organ (hjärnan) som handhar mentala funktioner som medvetande, intellekt, förnuft, känslor, minne, perception, tänkande, inlärning med mera. Den kontrollerar och koordinerar även kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur. När hjärnan dör, dör även själen (psyket) och den dör oåterkalleligt. Den ”själ” ni menar överlever för evigt och kan återuppväckas med kroppen när Jesus återkommer, lär enligt en del gömma sig i blodet, andra har hävdat att den finns i Tallkottkörteln (epifysen). Är vi goda, i meningen följer Guds bud (Jesus), hamnar själen i paradiset, annars i dödsriket (helvetet) där den evigt plågas av demoner (som kristendomen lät invandra från Romarnas folktro). Människans grundläggande byggnadsdelar, atomerna, återgår till kretsloppet efter vår död. Vi är ”stjärnstoff” och blir så åter och till slut är universum bara en mängd fotoner (ljus) Den smått komiska bild jag får, är den av demoner som sitter och knaprar på kolatomer i helvetet och jag antar att en del tror att den eviga själen finns i dessa atomer? Tanken på den ”odödliga själen” finns egentligen inte i Bibeln, utan är en ”invandrare” från gammal Grekisk filosofi.

Alla mänsklighetens hundratusentals olika Gudar har förr eller senare hamnat på historiens hög av minnen. Där ligger några tusen glömda gudar och vem minns eller ärar Aztekernas store Gud, Huitzilopochtli? Vad gör er Gud mer trovärdig än honom? Han som varje natt tappert kämpade mot mörkrets alla makter för att solen skulle återfödas nästa morgon.

Studerar man världens alla gudar och gudinnor så finns det ingenting som styrker att just den kristna guden är en sann gud, allt pekar i direkt motsatt riktning. Det går inte att vetenskapligt bevisa eller motbevisa ett fantasifullt ”hittepå” även om den litterära figuren finns i massupplaga.

De flesta reagerar tack och lov vetenskapligt logiskt i vardagen, vi hittar inte på en vägbeskrivning om vi inte kan svara den som frågar korrekt. En religiös läkare nöjer sig inte med en förbön, han behandlar patienten enligt beprövad vetenskap. Få förnekar vetenskapliga faktum som gravitationsteorin och stiger inte rakt ut i luften från femte våningen. De flesta vet att sanningsrelativism är en fara.

Vi är i grunden kemisk biologi, dina känslor som t.ex. förälskelse/kärlek är främst betingat och styrt av hormoner som våra könshormoner och oxytocin, serotonin med flera. Feromoner spelar in, liksom ett visst mått av visuell stimuli och våra övriga sinnen. Vi skulle inte leva väl utan den symbios vi har med vårt mickrobiom, alla goda bakterier på hud, i tarmarna och så vidare. Detsamma gäller vårt beroende av naturen i stort, vi är på intet vis frikopplade från de ekologiska systemen. Vare sig kroppsligt eller andligt. Det mesta går att beskriva och förklara vetenskapligt även om vi aldrig lär veta allt. Varje besvarad fråga leder till nya frågeställningar. Själen, medvetandet, psyket eller ”anden” hänger helt ihop med kemiskt biologiska processer i nervsystemet (hjärnan). Detta skapar allt det som är vi i psykologisk mening, som förnuft, karaktär, känsla, medvetande, minne, perception, tänkande, fantasi etc. När hjärnan dör så dör själen, medvetandet, psyket eller anden om ni vill kalla systemet så. Att vi (anden/själen) skulle leva vidare är bara ytterligare en mytologisk ton i den fantasifulla sagan om ”Gud”. Att ”jaget” vill leva för evigt har jag lite svårt att förstå, tristessen måste bli total till slut och det bör nog uppfattas som att den själviska kampen för att få en Vip-biljett till paradiset via lydnad mot gud och skriften, är tragisk. Lika tragisk som hoppet att via krigiskt martyrskap få 72 jungfrur att ”leka med” i efterlivet. Nog är människans fantasi, drifter och psyke spännande att studera!

Ordet tradition är synonymt med ordet vana och en vana blir lätt en via automationen betingad social ovana, man gör bara för att man bör och alltid gjort, inte för att det är grundat på saklig kunskap. (Jämför med att cykla, man lär sig och tänker inte mer på det!). Religion är en inlärd ovana för dem som inte ids tänka logiskt och självständigt. Det är också för att jag respekterar människan och övrigt liv som jag säger nej tack till religionerna.

Jag ställde en fråga till de kristna för en tid sedan i lokaltidningens insändarsida. Rubriken var: ”Tro. Är Gud god?” Anledningen till frågan var de krigiska vidrigheter som beskrivs i fjärde Moseboken kapitel 31 ( verserna 7 till 18). Efter ordern att döda alla män så beordrade Gud via Moses israels soldater att: Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del. (31:17–18) Den goda guden bedrev alltså samma vidriga krig som IS (Islamska staten), Boko Haram och andra uppenbart sjuka kriminella fundamentalister och tog sig sexslavar som krigsbyte. Bevis nog på att ”Gud” är en saga skriven av känslomässigt outvecklade män.

Min fråga bemöttes som väntat av totala tystnad. Den tystnaden var svar nog!

Jag behöver ingen tro för att njuta av livet eller förstå varför. Livets gåva fick jag av naturen och evolutionen, vi skapades i grunden av det stjärnstoft vi kallar atomer och en dag blir vi åter bara det, atomer på en av oändligt många planeter i universum. Religion är en genetisk defekt hos alla dem som söker tröst i varats olidliga lätthet och som drömmer om ett efterlivs-paradis som inte finns. Risken är stor att religionen får människor att missa och plundra det vackra paradis vår planet är i hopp om att ”fadern” ställer allt till rätta i slutändan. Vad kan vi mer begära än att för en tid få en medveten stund på jorden. Livet, allt liv, är ett mirakel i sig.

Jag älskar sagor men skulle aldrig låta en saga styra mitt liv. Jag är helt nöjd med att veta att jag är miljarder av celler i samarbete och att jag en dag åter blir atomer, stjärnstoff, som kommer att användas av naturen för att bygga nytt liv. Jag är bara en länk i en vacker kedja av liv.

…och nej, det finns inget liv härefter.

 

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.

Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit –
men den vackraste dagen
som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.

(Nils Ferlin. INTE ENS – (ur Goggles (1938)))

Passer_domesticus_-_Utoquai_2011-07-23_19-23-36

vacce-sepia1b mellan

Det här inlägget postades i Natur och miljö., Religionskritik. och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till …om den idiotiska och falska religionen.

  1. Hans skriver:

    Varför är iden om utomkroppsligt liv så hemsk för dig och andra ateister? Det tyder på en märklig rädsla. Ingen av er kan veta. Den artikel i Expressen som du började syfta till här, var givetvis närmast skrattretande i sin fullständiga ologik. Att en reporter inte ser ologiken i det hon skvätter ut är ju ingen nytt. Det gäller inte bara Expressen, numera är de flesta reportrar ”under isen” inom gammel-media. Rädda, ofta korkade, falska och skyddar ofta den kommun de verkar i.
    Men du borde tänka på att det du påstår är precis lika ologiskt. Om du vet att det inte finns någon Gud så är du allvetande och därmed är du själv Gud.

    Ett litet tillägg. Jag hör inte till de religiösa eller de troende utan de vetande då det kommer till existensen av utomkroppsligt medvetande. Det sjuder av liv i hela kosmos på många plan.
    De destruktiva elementen är det enda som förgås i sina karaktärer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s