Varg. Lite om debattnivån.

Studerar man hur en del ur arten homo sapiens argumenterar i vargdebatten så är det inte orimligt att undra om en del av oss föds drogade?

Människan har förändrat planeten i en så stor utsträckning att jorden kan anses ha trätt in i en ny geologisk era: antropocen. Människans utbredning har varit oerhört framgångsrik. Så framgångsrik att forskare nu menar att vi behöver en helt ny geologisk term för att fånga in denna drastiska förändring i jordens historia. Under en konferens i Mexiko år 2000 föreslog därför Nobelpristagaren Paul Crutzen begreppet antropocen, från grekiskans anthropo- (människa) och -cene (ny). Vi har gått in i en ny geologisk era där människan är jordens starkaste förändringskraft. Fem globala massutrotningar har historiskt och dramatiskt minskat antalet arter, den sjätte och nuvarande är i princip helt människans verk.

Denna fundamentala förändring av jorden har gjort att många menar att vi trätt in i en ny geologisk era. Biologen Eugene Stormer samt kemisten och Nobelpristagaren Paul Crutzen har sålunda introducerat termen antropocen som beteckning på vår pågående transformering av jordens ekologi, geologi och klimat. Vanligtvis anses antropocen börja med industriella revolutionen och de processer som initierat dagens försurade hav, globala uppvärmning och dramatiska förluster av naturmiljöer et cetera. Vi är visserligen talrikare än någonsin, men vi har aldrig varit ensammare och vår ångest växer. I rask takt försvinner världens biologiska härlighet och byts ut till torftighet. I takt med att kunskapen fördjupats om jordens fem tidigare massutrotningar har dock insikten växt om att fenomenet svårligen kan ses som något annat än en dramatisk katastrof. Hur undviker vi katastrofen när vi är så många och så enormt oförståndiga?

När djurs kissande blir en fara och vargen ett hot mot landsbygden, då förstår man att oförståndet segrat över förståndet.

Allt det vi medvetet drogar oss med spills också ut i miljön. Droger som ofta för människor åter till reptilstadiet.

Att vi människor har en tendens att vilja fly in i drogernas falskt vackra landskap är ingen nyhet. Inte heller att droger är ett stort reellt problem. Det finns en stor social acceptans visavi drogbruket, främst kring lösningsmedlet alkohol, drogerna är därtill ofta en väldigt lönsam produkt. Jag återkopplar till det jag skrev om olyckan på Kolmården när en djurskötare dödades av vargarnas motsvarighet till ett ”ungdomsgäng”. Varggruppen på Kolmården bestod av åtta hannar, vilket inte är en naturlig formation. Det uppstår lätt en slags rangordning som i ett ungdomsgäng och därmed också konflikter som går ut över andra. Ser man till alla gånger mötet mellan varg och människa gick fredligt och lekfullt till så inser man det extremt sällsynta i olyckan. Skulle vi sätta ihop åtta unga hormonstinna män och låta dem agera socialt vid ett par tusen tillfällen så är inte olycksrisken helt försumbar. Lägg till normalt alkoholintag och riskerna mångdubblas.

Ett reellt problem man ofta stöter på vid promenader i min lilla hemstad (och alla städer) är sönderslaget glas, flaskor med mera som krossats medvetet av våra helgfirande ”fyllekajor”. Både barn och våra barfota hundar kan skada sig allvarligt. Ett annat otrevligt problem våra ”fyllkajor” i olika ålder orsakar är en ganska betydande nedskräpning, det är ofta direkt otrevligt att vandra en tidig morgon med hunden och se alla lämningar, inte minst alla spyor. Kostnaden för renhållningen av stadskärnan i Ljungby ligger idag på 1,2 miljoner. Vad blir summan räknat på Sveriges alla samhällen?

Vi får hjälp med renhållningen av de morgonpigga städpatrullerna. Jag tänker då på våra kråkfåglar. Kaja, kråka och skata hjälper faktiskt till med renhållningen och de gör ett bra jobb de skall ha en stor eloge för.

Tänk om polisen vandrade omkring lite mer under helgernas kvällar och nätter. De kan få in en rejäl summa till statskassan om nedskräpningen bötfälldes och ”fyllekajorna” skulle nog lära sig promenera de få stegen till närmsta ”soptunna”. Ty inget hål är så smärtsamt tomt för människan som det i plånboken. Nedskräpningen får förutom negativ miljöpåverkan också konsekvenser för kommunernas budget. Nog har vi vettigare användning för våra skattepengar än att ”städa upp” efter slöfockar?

Jag vill inte moralisera över alkoholkonsumtionen men den borde absolut hållas måttlig. Det är mänskligt att bli rund under hälen men lagom är bäst. Det är inte bara mänskligt, många djur blir återkommande berusade. Det är till exempel känt att Delfiner drogar sig genom att mjölka en blåsfisk. ”Upphovsmännen bakom BBC-dokumentären ”Dolphins: Spy in the Pod” filmade när delfinerna åt blåsfisk och upptäckte att djuren verkade bli höga efteråt, uppger ABC News.” (citat ur DN:se 2014-01-01 ).

Förmågan/vanan av att droga sig gäller inte minst vår minsta kråkfågel kajan. Det finns likheter mellan oss och dem, kajan är social, intelligent, lättlärd och blir enkelt tam. Vid etologiska studier har den visat en ovanligt stor förmåga till problemlösningar, som alla kråkfåglar. Att de tillverkar enkla verktyg är känt. Jag har själv sett kråkor lägga hästskit i vatten för att lösa upp den och den vägen få havrekornen att flyta upp, rena och färdiga för inmundigande.

Under en av alla mina givande promenader med hunden såg jag en kråka som jag först tyckte uppträdde märkligt. Hon dök ner på övergångsstället varje gång trafiken stannade upp. Vad gjorde hon? Det visade sig att hon knäckte hästkastanjer med hjälp av asfalten och bilarnas däck. Hon hämtade en kastanj flög därefter upp i gatlyktans stolpe och släppte kastanjen ner mot asfalten. Sprack inte kastanjen av fallet så krossades den med hjälp av bilarna. Hon visste att trafiken stannade när någon passerade övergångsstället och då passade hon på att hämta ett av sina ständiga mellanmål. Hur hade hon lärt sig detta?


Konrad Lorentz ville efter sina undersökningar av kajans beteende klassa kajkolonierna som ett av de organisatoriskt mest fulländade djur-samhällena.

I Skåne och Blekinge kallas kajan för ”alika” och ni har kanske hört uttrycket ”full som en alika!”? Uttrycket kommer av att kajorna (alikorna) gärna åt mäsk, en restprodukt vid de gamla bryggerierna. Det var en vanlig syn med berusade kajor vid mäskhögarna. ”fyllkaja”. Det var också ett ganska vanligt folknöje förr att avsiktligt berusa kajor med bröd doppat i brännvin. Att beskåda dessa fyllekajor ansågs vara ett nöje? Det är alltså inte bara människan som söker att bli lite ”rund under hälen ibland”.

Skådom här en Bachi kaja som i Sodoms portar står” : skaldade Carl Michael Bellman.

I Frankrike finns uttrycket ”full som en trast”. Så även trastar tar sig en bläcka ibland. Carl von Linné beskrev en trast, tämjd av en värdshusvärd som sprang omkring på borden och drack ur glasen (trasten alltså, inte värden). Den drack sådana mängder vin att den blev skallig, skrev Linné.
Det är många olika sorters fåglar som tar sig ett ”järn” ibland och det finns en stor ökning av fåglar som flyger in i fönster, under hösten (de är berusade och uppfattar inte glasrutorna!). När mängden jäst frukt/bär är som störst. Årligen dödas globalt minst ca hundra miljoner fåglar av våra glasfasader, fönsterrutor och långt ifrån alltid för att fåglarna är berusade.


Personligen har jag tagit in ett antal sidensvansar som fått sova ruset av sig hos mig, innan jag släppt dem igen, de kan bli så fulla av jästa rönnbär att de faller ned på marken och fryser ihjäl, eller blir tagna av ett vilt rovdjur, som grannens katt!
En del av er har kanske mött både berusade älgar och hästar? Berusade efter att ha ätit för många jästa vildäpplen. Ibland slutar det riktigt illa till och med för en ståtlig älgtjur.
En god vän till mig mötte en riktigt berusad älg bakom sin ladugård en vacker höstdag. Älgen stod och åt av jästa vildäpplen och hade uppenbart svårt att stå upprätt. Benen var stadigt placerade utåt i alla fyra väderstreck. Oturligt nog för älgen så var det en av de första dagarna under älgjakten. Tyckte det var lite ”elakt” av min vän att skjuta denna helt försvarslösa älg. Men älgen dog nog lyckligt berusad och köttet var utmärkt. Kanske lite på grund av att det var alkoholmarinerat?

Det är inte ovanligt att älgar blir rejält runda om klövarna. Det kan då vara farligt att möta dem. Älgar är generellt inga ofarliga djur. En älgko med kalv kan attackera, liksom lätt förvirrade och nyligen utstötta fjolårskalvar. Det finns faktiskt tillfällen då älg dödat människor.

De flesta ”fylle-attacker” sker när unga djur ätit jästa äpplen i en trädgård. Vill ni slippa dessa höstbesök så se till att äppelskörden, fallfrukten inte ligger kvar i villaträdgården. Lägg dem på lämplig plats i skogen men fråga gärna markägaren först.

Ett annat djur som man lätt kan studera på närmsta krog är hannar av homo sapiens. Ofta är det mest komiskt och ibland tragiskt att se dessa ”alikor” försöka flörta med hondjuren. De formulerade lockropen ligger ofta på en nivå långt under det värdiga.

” – Är du nå blöt då? ”

Liksom deras tappra försök att ta sig hem på egna ben. Det är många olyckor och brott som har denna frivilliga form av lobotomi som orsak. Dessa alikor är det farligaste djur vi kan möta. Inget djur har dödat och skadat så många medmänniskor som hanformen av homo sapiens.

Vargen ser en hund som en varg och ogillar intrång i sitt revir, precis som vi ogillar smygande främlingar i trädgården och sura hotfulla gubbar som onyktra kissande revirmarkerar i brevlådan. Det sistnämnda har hänt mig i min för övrigt tämligen civiliserade lilla hemstad. Att djur doftmarkerar sina revir vet jag, men att även män har ett liknande beteende var för mig tidigare okänt. Men detta är säkerligen tämligen ovanligt?

Människans förmåga att bryta ner alkohol uppkom för ca tio miljoner år sedan och vi har i princip berusat oss då och då allt sedan dess. Vi har en förmåga att uppta alkohol utan att drabbas av sjukdom, förutsatt att konsumtionen är måttlig. Biologiskt hänger detta ihop med ett antal proteiner men främst på grund av ett enzym, ADH4. Alla primater har detta enzym, men inte alla varianter är lika effektiva. Till exempel kan inte babianer uppta alkohol lika effektivt som människan.

Studerar man hur en del ur arten homo sapiens argumenterar i vargdebatten så är det inte orimligt att undra om en del av oss föds drogade?

 

När man läser kommentarerna på en del rovdjursgrupper på Facebook så inser man snabbt varför det finns kardborrebad på skor för vuxna. Men det stim av kunskapsresistenta gnällgubbar man mött där går väl oftast i stövlar? Ordvalen och den ofta hånfulla tonen påminner mest om rasistiska hatsajter som Avpixlat. Man kan bara le lite åt ordet ”kramare”/”Vargkramare” som viner i luften. Vem har ens försökt krama en vild varg? Vem skulle ens vilja? Personligen går jag inte ens fram till stora främmande hundar.

Det är bara en lite ”töntig” och testosteron-stinn variant av härskarteknik över ordet. Vi ser ju oftast vilket kön som använder det, men pojkar förblir oftast bara pojkar. Speciellt om de bor på landet och präglats av en gubbig jägarkultur. Vi tar ett exempel, jag ville debattera denna text Vargfakta. Finns det hopp för vargen? Denna Vargfakta. Varg, ett hot mot landsbygden? och denna: Vargfakta. Vargen ser inte människan som ett bytesdjur.

Svaren blev i princip alltid av typen ni kan läsa nedan. Det var omöjligt att uppnå ett sakligt samtal och en saklig debatt. Den psykologiska hybriden av en outvecklad, oetisk och oskolad liten heralue i den vuxna mannens medelålderskropp framträder alltför ofta i debatten. I kombination med ett vapen/jaktvapen innebär detta alltid problem och jag förstår mycket väl varför tjuvjakt på rovdjur inte är ett helt ovanligt brott. (Heralue är ett gammalt småländskt ord som betyder: liten olydig pojke).

Någon beskrev gruppen ”Snacka varg och annat” så här: ”Som en liten konstig dysfunktionell familj, typ”. Beskrivningen är adekvat och det oroar mig lite att vuxna människor ligger på den här nivån, att de har rösträtt och äger/brukar vapen. Till deras försvar skall jag säga att gruppen ”Våga Vägra Varg” är långt värre. Facebook-gruppen inlägget handlar om har jag givetvis lämnat, det finns ingen anledning att ens försöka samtala med ”dylika”. Jag vill ge en eloge till kvinnan som startat gruppen, hon försökte i alla fall få ”samtalet” sansat och stoppade det värsta, men faktum kvarstår och ingen skall inbilla sig annat än att det finns ett enormt hat mot rovdjuren, främst varg, på vår ”gröna” landsbygd och ni lär få se många framtida exempel på tjuvjakt, S.T.G som det så populärt kallas i skogarna! (S.T.G. = Skjut, Tig och Gräv).

Jag citerar några exempel ur kommentarstrådarna:

Bengt Uppvall: ”Den där rappakaljan lästa jag redan i våras har snurrat runt ett tag nu, suck”

Stefan Hansson: Haha. Thomas Alm.

Stefan Hansson: Lägligt att det dyker upp nya hela tiden.
Ingen som reflekterar över att det plötsligt finns helt nya stjärnskott som lätt hittar hit och är sedan länge experter på internet och varg?

Bengt Uppvall: Nä men har man varit med ett tag så går det att lägga ihop 1+1 och inte fan blir det 3.

Stefan Hansson: Haha. Exakt

Annette Lundberg: Va?

Stefan Hansson: Inget. Absolut inget Smiley smile

Annette Lundberg: Smiley frown

Bengt Uppvall: https://runor.wordpress.com/

Urban Niklasson: Japp, och sedan raljerar dom som om det vore första gången man hört detta, för oss en lång rad repriser av söndertjötat malande……. Smiley wink

Bengt Uppvall: Thomas Alm Nja nu skriver som en kommunist argumenterar som en kommunist och som kommunisthatare känns retoriken bekant och nej jag röstade inte på SD så slipper du dra det kortet.

Thomas Thunberg: Länkmästaren…

Lisbeth Bengtsson: Men snälla du Thomas, hur uppblåst får man bli utan att det säger ”poff”??

Fredrik Lundmark: Verkar mest finnas ett egenintresse till att länka till sin egen blogg…

Fredrik Lundmark: Och dessutom skapar det trafik till den egna bloggen…

Thomas Thunberg: Kolla en ny Grim…

Peter Berglund : Typ.

Peter Berglund: Är det därför du gömmer dig bakom en trollprofil?

Jan Bratt: Vill man diskutera så är det ingen bra idé att presentera en sida full av olika lögner, bättre då att påstå enstaka detaljer.

Jan Bratt: Kan du säga något som är sant Thomas?

Lars Wäppling Svårt för dom som inte har rätt till licenser och brist på liv och vänner.

Thomas Thunberg:  din lilla olydiga pojke…Nu lyssnar du på farbror.. haha

Peter Berglund: i klassisk trollmaner, posta grymt gamla uttjatade länkar.

Håkan Haglund: Bläddra på i tidningshögen tomas alm vi andra är på 2016 vi (Svaret kom angående denna länk: http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/det-ar-ett-klimat-jag-aldrig-tidigare-stott-pa )

Per Fyhr: Vilket skitsnack!!

Glenn Pettersson Har du inga nya lögner att komma med. (Angående detta: http://www.op.se/…/fa-falls-for-jaktbrott-vi-lever-i Få fälls för jaktbrott: ”Vi lever i ett laglöst land”

Per Fyhr: Ja herregud?

Håkan Haglund: Hur många finns det egentligen som har missat sista avgången ?

Thomas Thunberg: Jag Citerar jag citerar jag citerar jag citerar..

Thomas Thunberg: Hack i skivan eller??

Thomas Thunberg: Haha.. Kolla en ordbajsare.. Tror du att du får mera genomslagskraft för att du skriver mycket text.. Skull kanske funka om det var dina egna åsikter men den rappakaljan du kommer med nu har vi avhandlat för länge sedan….

Thomas Thunberg: Vore kul o hör dina åsikter om saker och inte jag Citerar..
Nää skit i det jag är inte intresserad,,,,

Peter Berglund: Joda men inte med dig, du är i en annan värld.

Fredrik Lundmark: Vänsteraktivister brukar köra med precis den här metoden!

Peter Berglund till Kerstin Fredin: Är du verkligen säker på att det är hans åsikter? För mig ser det ut som ett klipp-och-klistra troll likt Grimm.

 

Det är ett välutvecklat och välutbildat land vi lever i! 😉

wolf

 

vacce-sepia1b mellan

 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized, Vargdebatten. och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s