Hej Sven-Erik Bucht!

Det är inte utan att man bär en skam ibland, en skam över att tillhöra en art, ett kön, som ofta är menlöst destruktiv. Det är ofta ett ynkligt djur, hanformen av homo sapiens, våldsbenägna, maktkåta och totalt utan positiv problemlösningsförmåga.

Ett talande exempel bland mängden är de högljudda nöjesjägare som irriterar sig så intensivt på vargens återkomst. Det är små själar som njuter av dödandet, jag vet inte den exakta drivkraften, men jag antar att det handlar om en primitiv form av sexuell upphetsning. En form av ”kukförlängare” dessa privilegier-törstande små narcissister alltid jagar.

Ofta är de ”stora” män inom bank-/finans eller övrigt näringsliv, ibland ”stora” män inom politiken.

Den enklaste formen av destruktivitet, dödandet, ger dem njutning.

…ty de förmår inte bättre!

Den sorten, av min egen art, avskyr jag. Små outvecklade ”män” som saknar visioner, all form av positiv problemlösningsförmåga. Män som inte klarar en så enkel sak som att vårda en rovdjursstam.

En annan feg form av män är de som undviker ett sakligt samtal, som inte förstår värdet av att lyssna, av att ”provtala”, av att konstruktivt finna problemlösningar.

De tycks mig upptagna med att ränna runt med ett finger i luften, ständigt och fegt ”analyserande” opinionsvinden…

Jag skrev till en sådan man, jag skrev två gånger! Inte fan svarar ynkryggen…så jag försöker igen!

Hej Sven-Erik Bucht!

Jag skriver några rader till er eftersom jag helt håller med i den kritik som riktas mot kommande vargjakt. Miljöorganisationerna har helt rätt i sin kritik och det är med en djup besvikelser jag inser att Socialdemokratin kommer att köra Alliansens politik även på rovdjursområdet.

Att ni saknar kunskap och spelar populistiskt inser jag, men jag vill ändå sända er några rader innan jag återigen kontaktar EU:s miljökommissionär i ärendet.

Om alla tänkte som ni, LRF och Centerpartiet hamnar vi snart i en ytterst fattig situation. Till följd av mänsklighetens exploatering av djur och natur har populationen hos över 3 000 djurarter halverats sedan 1970, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden. Orsakerna är jakt, fiske och förlorad livsmiljö för de aktuella arterna – detta samtidigt som mänskligheten nästan fördubblats under samma period. Vi står inför ett art-massutdöende vi aldrig sett förut och orsaken är mänsklighetens fattigdom på kunskap och kortsiktiga girighet. Sverige är inte fattigt, vi lever inte i en artonhundratals-miljö, vi kan klara vargens återkomst och klarar vi inte denna enkla uppgift, så klarar vi inga av våra miljömål. Alliansregeringen (C) missade ju fjorton av sexton viktiga miljö-/klimatmål.

Vargen är inte landsbygdens stora problem, problemet ligger i tradition, konservativt tänkande och spelad rädsla. Vargen ser inte människan som ett bytesdjur och är inte farligare än sin tama släkting, hunden.

 

Skall vargen spridas så jämlikt som möjligt över landet så bör ni, C och LRF acceptera några få revir över hela landet från Småland, (3 till 5 revir) och norrut. Vargen är här för att stanna, en livskraftig stam vilar inte bara på ett riksdagsbeslut, utan också på ett antal internationella överenskommelser som vi undertecknat. Att dagens svenska vargstam är stor nog, kan jagas och är genetiskt frisk är en stor och medveten lögn. För att stammen skall utvecklas krävs nya blodslinjer utifrån och flera per år.

Det svenska lantbruket har haft problem i minst femtio år. ”För 30 år sedan år 1983 fanns det 39 000 företag med mjölkkor, år 2012 var antalet strax under 5 000 företag med mjölkkor. Litet drygt 8 av 10 mjölkföretag har försvunnit på 30 år.”(Jordbruksverket). Det svenska jordbruket har också mycket svårt att konkurrera med importprodukterna. Urbaniseringen fortgår. Utveckling kräver förändring, inte tradition.

Turism är en sektor som ökar i Sverige, besöksnäringen omsatte 284,4 miljarder kronor förra året och stod för 20 procent av den totala tjänsteexporten.

En livskraftig artrikedom i en levande natur lockar turister och vi här i Småland är Sveriges södra ”fönster” till Europa.

För att minska konflikten mellan varg och älgjägare kan vi försöka att kraftigt utöka vår lilla stam av Kronhjort och sprida den, där kan du hjälpa till!

Efter ett par årtionden har både varg och jägare ett nytt talrikt och bra byte, trycket på älgstammen minskar. Kronhjorten foderkonkurrerar inte med Älg, ger mindre skogsskador, ger ett fint kött och är otroligt vacker att se.

Vi kan plantera in Visent och hjälpa till att rädda den spillra som finns kvar. Både Visent och Kronhjort är bra betesdjur som håller landskapet öppet och gynnar florans biodiversitet. Kronhjort kan också födas upp i hägn.

De historiskt kunnige vet att älgstammen var på gränsen till utrotning under artonhundratalets första årtionden.

Ställ om till optimal biodiversitet, satsa på ekologisk produktion, premium-märk svenskt jordbruk och på sikt också skogsbruket. Gör Sverige till Europas lunga och ett uppskattat semestermål.

Det finns många fina små initiativ, som vildsvinsslakteri. Vildsvin ger bättre kött än tamsvin. Konkurrera med det vi har och kan få, inte traditioner som små fårstationer.

Det öppna landskapet klarar vi med andra alternativ och nötdjur, hästar gör mycket nytta. Hästar/hästsporten är det svenska lantbrukets näst största kund (efter mänskligt foderbehov) och det krävs mer än halva Skånes öppna ytor för att ge hästarna foder och bete. Hjälp hästsporten att utvecklas!

Det öppna landskapet har inte värnats. Stora och viktiga förluster av biodiversitet i Sverige beror inte på att vi har för få träd utan är i stor utsträckning kopplad till att 70 procent av Sveriges forna ängs- och hagmarker har försvunnit och huvudsakligen planterats med skog, oftast gran.”

 

Jag vill att svensk landsbygd skall leva upp och acceptera rovdjurens rätt till livsrum samtidigt, vill ni det?

Jag hoppas ni svarar och att ni inte passivt sitter och kör på det spår LRF, Centerpartiet och Herr Erlandsson gett er. Tänk om, gör rätt! Både i vargfrågan, rovdjursfrågan i stort och vad det gäller den gröna omställning som skulle ge landsbygden verklig och hållbar tillväxt!

 

Med vänlig hälsning

Thomas Alm

 

Dead Wolf - Neven Bjelić

vacce-sepia1b mellan

Det här inlägget postades i Vargdebatten.. Bokmärk permalänken.